Pazar, Mayıs 29Önemli Haberler

‘Yurt dışına göçen tabipler ile ilgili önlem almayı düşünüyor musunuz?’

UYGUN Parti İzmir Milletvekili ve Genel Lider Başdanışmanı Aytun Çıray’ın çalışmak için yurt dışına göç eden hekimler hakkında Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

YETERLİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Lider Başdanışmanı Aytun Çıray, çalışmak için yurt dışına göç eden hekimlerin sayısındaki önemli artışı meclis gündemine taşıdı.

Kendisi de bir tabip olan Sıhhat Bakanı eski müsteşarlarından Çıray, Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca’ya cevaplaması için bir soru önergesi vererek doktor göçünün önüne geçilmesi ve hekimlerin özlük haklarının uygunlaştırılması için “hangi tedbirleri alacaksınız” diye sordu.

HEKİMLER KAÇIYOR, BAKANLIK İZLİYOR

Çıray, resmi sayılara nazaran son iki yılda yurt dışına göç eden tabiplerin sayısının 3 bini geçtiğini belirtti. Bilhassa salgının ülkemize sıçradığı günden itibaren büyük fedakârlıklarla cansiperane bir çaba veren tabiplerimiz ve sıhhat çalışanlarımızın gelir yetersizliği, şiddet ve baskılar sonucunda yurt dışına yönelmelerinden büyük ıstırap duyduğunu belirten Çıray, önemli bir sayıya ulaşan doktor göçüne yetkili organların artık dur demesi gerektiğini vurguladı. Çıray şöyle devam etti:

“2012’de yalnızca 59 tabip yurt dışına taşınma hedefiyle müracaat yaparken 2021’in birinci 11 ayında bu sayı 1200’ü aşmış, geçtiğimiz Aralık ayı itibariyle 1400’e dayanmıştır. Başka yandan yaklaşık 8 bin tıp öğrencisinin ise mezun olduktan sonra hayatlarını Avrupa ülkelerinde kurmak istedikleri kamuoyu araştırmaları tarafından ortaya konmaktadır. Sıhhat Bakanlığı, kelam konusu doktor göçünün bu kadar artmasına neden olan ekonomik ve toplumsal nedenleri tespit edip derhal gerekli önlemleri almak için daha neyi bekliyor?”

SIHHAT SİSTEMİ ÇÖKÜŞE HAMİLE

Çıray, fazla mesai, uzun nöbet saatleri, düşük fiyat, liyakat sorunu, sıhhatte şiddet hadiseleri, mobbing ve güçlü çalışma şartlarını tabip göçündeki dramatik artışın nedenleri olarak sıralarken,  bilhassa 26 – 35 yaş aralığındaki genç Türk hekimlerin tabip göçünün büyük bir kısmını oluşturduğunu belirtti.

Başta Almanya ve İngiltere üzere ülkelere gidebilmek için Türk Tabipler Birliği’nden yeterli hal dokümanı başvurusu yapan tabip sayısındaki artışın son on yılda 24 kat arttığını belirten Çıray, gelişmiş ülkelerin tabipler ve sıhhat çalışanları ile ilgili ekonomik ve toplumsal haklar bağlamında insani ve hakkaniyetli düzenlemeleri ciddiyetle uyguladığını hatırlattı.  Türk sıhhat ordumuzun da hak ettiği pahanın bu olduğunun altını çizen Çıray şunları söyledi:

“Türkiye, sıhhat sistemi açısından çözülmesi gereken birtakım önemli sorunlarına karşın, komşu ülkelerle karşılaştırıldığında bilhassa pandemi öncesindeki durumuyla tedavi, sistem ve şartları ile tercih edilen bir ülke pozisyonundaydı. Dünya çapında çok başarılı tıp hekimleri yetiştiriyorduk. Pandemi ile birlikte kaidelerin başta tabiplerimiz üzerinde giderek ağırlaşması, bu pozisyonu sarstığı üzere,  sıhhat sistemimizin yapısal zaaflarını derinleştirerek büyük bir sorun yumağı haline dönüşmesine yol açtı.  Son periyotta hekimlerimizin beyin göçü konusunda başı çekmesi bu durumun açık bir göstergesidir. Sıhhat sistemimizin hak ettiği yerde olması, milletimizin de geleceğinin teminatlarından biridir.”

SIHHATTE RADİKAL ADIMLAR KOŞUL

Çıray kelamlarını şöyle tamamladı:

“Genelde hükümetin, özelde Sıhhat Bakanlığının siyasetleri yüzünden ortaya çıkan bu olumsuz tabloya bakıldığında,  vakit kaybetmeksizin önemli tedbirler alınıp yeni düzenlemeler getirilmediği takdirde, durumun vahametinin daha da ciddileşeceği hem sektörel olarak hem de yapılan kamuoyu araştırmaları ile öngörülmektedir. Hem sıhhat çalışanlarının problemlerinin çözülmesi, hem de Türk sıhhat sistemi ve milletimizin geleceğinin tehlikeye atılmaması açısından uygunlaştırıcı tarafta radikal adımların hiç vakit kaybetmeden atılması kaidedir.”

TABİPLERİN HAK ETTİKLERİNİ VERECEK MİSİNİZ?

Çıray’ın yönelttiği sorular şöyle:

1-  Son 5 yılda kaç tıp tabibi ve sıhhat çalışanı yurtdışına göç etmiştir?

2-  Şu anda kalıcı biçimde yurtdışına gitmek emeliyle düzgün hal müracaatında bulunan ve kıymetlendirme evresinde olan kaç hekim bulunmaktadır?

3-  Sıhhat bölümündeki yurtdışına göç dalgasındaki dramatik artış nedeniyle hekim ve sıhhat çalışanı muhtaçlığı bulunmakta mıdır? Şayet öyleyle bu muhtaçlık daha çok hangi uzmanlık alanlarında görülmektedir?

4- Başta hekimler olmak üzere sıhhat çalışanlarının yurtdışına göç etmelerindeki temel nedenler olan fazla mesai, uzun nöbet saatleri, düşük fiyat, liyakat sorunu, şiddet olayları, mobbing ve güçlü çalışma şartları mevzularında düzgünleştirici ve göçü önleyici önlemler almayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu önlemler nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.