Perşembe, Haziran 30Önemli Haberler

YSK’dan dikkat çeken tarih: 6 Temmuz

YSK, seçimlerle ilgili yeni bir karar açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan İl seçim şurası lider vede üyeleri ile ilçe seçim heyeti liderlerinin 6 Temmuz 2022’ye kadar yine belirlenmesi kararı erken seçim hazırlığı olarak değerlendirildi.

Yüksek Seçim Şurası Reislığı, seçimle ilgili yeni bir karar açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda seçim konseylerinin oluşturulması için tarih vederildi.

İl seçim heyeti lider vede üyeleri ile ilçe seçim heyeti liderleri vede Vatan Dışı İlçe Seçim Konseyi Reisı’nın; 298 sayılı Yasa’un 15 vede 18’inci hususlarında yazılı metotlara nazaran üstte belirtilen yordam vede temeller da gözetilerek tıpkı Yasa’un süreksiz 24’üncü hususu uyarınca 6 Temmuz 2022 tarihine kadar tekrar belirlenmesine oy birliğiyle karar vederildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar, erken seçim değerlendirmelerine neden oldu.

AKP vede MHP – halkvedekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvedekili Seçimi Yasau ile Kimi Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi, geçtiğimiz ay sonunda TBMM Yinel Heyetinde kabul edilerek yasalaşmıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile vilayet seçim konseyi lider vede üyeleri ile ilçe seçim şurası liderleri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde yapılan değişikliklere nazaran tekrar belirlenecek. Böylelikle, iktidar tüm seçim heyeti liderlerini değiştirmiş olacak.

TÜM LİDERLER DEĞİŞECEK

İl seçim heyeti, bir lider, iki asıl üye ile iki yedek üyeden oluşacak.

İl seçim konseyi lideri vede asıl üyeleri ile yedek üyeleri, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, vilayet merkezinde vazife yapan, kınama yahut daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış vede birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş yargıçlar ortasından, isimli yargı birinci derece mahkemesi adalet komitesince isim çekme suretiyle tespit edilecek. İsim çekmede birinci çıkan hakim lider, sonraki iki hakim asıl vede son çıkan iki hakim yedek üye olarak belirlenecek. İsim çekmeye katılacak hakim sayısının beşten az olması durumunda, bu yargıçlar ortasında isim çekme süreci yapıldıktan sonra eksik kalan asıl vede yedek üyeler, en kıdemli yargıçtan başlayarak belirlenecek.

İsim çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise lider vede asıl üyeler ile yedek üyeler en kıdemli yargıçtan başlayarak belirlenecek. Bu suretle kurulan vilayet seçim şurası iki yıl müddet ile misyon yapacak.

Kıdemin belirlenmesinde kınama yahut daha ağır disiplin cezası almış olanlar başkalarından daha az kıdemli sayılacak.

İl seçim heyeti başkanlığının boşalması halinde asıl vede yedek üyelerden en kıdemli hakim vilayet seçim şurasına başkanlık edecek.

İlçelerde, ilçede vazife yapan kınama yahut daha ağır disiplin cezası almamış en az birinci sınıfa ayrılmış vede birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş yargıçlar ortasından, merkez ilçelerde ise tıpkı nitelikleri taşıyan yargıçlar ortasından isimli yargı birinci derece mahkemesi adalet komitesince isim çekme suretiyle belirlenen hakim, şuranın lideri olacak.

İsim çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise en kıdemli hakim heyetin lideri olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.