Cumartesi, Ocak 22Önemli Haberler

Yeşil finansın gelişimi için global standart adımı

Didem ERYAR ÜNLÜ

Dünya genelinde artan nüfus ve yaşanan süratli değişimler doğrultusunda ekonomik, çevresel ve toplumsal şartlarımız da değişiyor. Tüketimimiz daima artarken, bugünün gereksinimlerini gelecek jenerasyonların kaynaklarını tehdit etmeden karşılamamız gerekiyor. Ekonomik gelişimin toplum üzerinde yarattığı toplumsal risklere vakit kaybetmeden daima bir arada hareket ederek, ortak tahliller yaratmak gerekiyor.

Gerek etraf gerekse toplumsal hayat üzerindeki olumsuz tesirlerin bertarafı için güçlü bir ‘yeşil finans’ anlayışının benimsenmesi ve iktisadın büyümesine dayanak olunması çok değerli.

Sürdürülebilir finansın temelinde, finansal sistemin sürdürülebilirliği üzerinde tesirli olabilecek risklere karşı farkındalık yaratmak ve bu bahiste tüm paydaşlar ortasında şeff afl ığı sağlamak yer alıyor. Finans kesimi, yeşil iktisada geçiş sürecinde dönüştürücü bir role sahip.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet eden yatırım ve sermaye akışı son periyotta tüm dünyada kıymetli bir ivme kazanmış durumda.

Sorumlu yatırımlar ana akım oluyor

Bu yatırımlar, finansal mevzulara ek olarak, çevresel, toplumsal ve yönetimsel dertlerin da dikkate alındığı ‘sorumlu yatırımlar’ olarak tanımlanıyor ve sorumlu yatırımlar, bilhassa son 10 yıldır ana yatırım temalarından birine dönüşüyor. Bu noktada en fazla gündeme gelen soru ise, global standartlar.

Glasgow’da gerçekleşen İklim Doruğu COP26’nın en kıymetli gelişmelerinden biri de bu bahis da oldu. IFRS (International Financial Reporting Standards-Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kurulu), dorukta Memleketler arası Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu’nun (ISSB) kuruluşunu duyurdu.

ISSB, sürdürülebilirlik raporlamasını finansal raporlama ile tıpkı temele oturtmayı ve bu doğrultuda global sürdürülebilirlik açıklama standartlarını geliştirmeyi amaçlıyor. Bugün yaşanan en büyük sorun, standartların olmaması değil, aslında kurumsal faaliyetlerin iklim tesirini raporlayan çok fazla ve farklı standartların olması. ABD’de Value Reporting Foundation (VRF) tarafından kurulan ve Bloomberg tarafından desteklenen Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Heyeti (SASB) tarafından geliştirilen model bunlardan biri. Amsterdam merkezli Küresel Reporting Initiative (GRI), çok çeşitli sürdürülebilirlik standartları üretmiş durumda. Mali İstikrar Şurası (FSB) tarafından Basel’de toplanan İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Vazife Gücü (TCFD) de farklı bir model tavsiye ediyor.

Dengeli ve global raporlama

ISSB ise, dengeli ve global bir raporlama sağlama konusunda çok kıymetli bir potansiyel sunması bekleniyor. Bu doğrultuda şirketlerin şeff af bir formda niyetlerini beyan etmesi gerekecek. Bu beyanlar da raporlama standartları çerçevesinde denetlenecek. ISSB standartları, şirketlerin işlerini etkileyen ESG faktörleri hakkında rapor vermelerini sağlayacak ve dengeli çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) raporlama standartları için temel sağlayacak. ISSB standartları sayesinde yatırımcılar, bir şirketin uzun vadeli performansını ve kıymet yaratma beklentilerini daha düzgün anlayabilecekler. Bankalar da, müşterilerinin yeşil geçişi finanse etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olacak araçlar sunabilecek.

Finans dalının iklim değişikliği ile uğraş noktasında rolünün arttığı çok net. Lakin natürel ki iklim krizi ile uğraşta belirlenen hedefl ere ulaşmak için finansal kurumlarla birlikte, siyaset yapıcılar ve şirketlerin de süratle hareket etmesi gerekiyor. Net sıfır iktisada geçiş sürecinde muvaffakiyetin anahtarının iş birliği olduğu kesin.

Amaç, iktisada, topluma ve etrafa yarar sağlayan bankacılık

2015’te Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde kabul edilen ve iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış, adalet üzere mevzu başlıklarını kapsayan Sürdürülebilir Kalkınma Maksatları ile uyumlu bir iş stratejisini benimseyen Türk İktisat Bankası (TEB), tüm paydaşları için yarar ve bedel yaratmak üzere çalışıyor. Sürdürülebilir bir iktisat, toplum ve etraf yaratmaya katkı sağlayan uygulamaları desteklediklerini belirten TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Bugünün ve geleceğin jenerasyonlarına daha uygun bir hayat sağlamak için üzerimize düşenleri yerine getirmeye çaba gösteriyoruz. KOBİ’den kişisele, kurumsal firmalardan girişimcilere ve bayan işverenlere uzanan geniş bir yelpazede farklı müşteri segmentleri için sunduğumuz eser ve hizmetlerle ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunurken, sürdürülebilirliği iş sistemlerimizin ve karar verme süreçlerimizin odağına yerleştirerek toplumsal yarar sağlamaya odaklanıyoruz.” diyor.

TEB, sürdürülebilirlik yönetişiminin gerçek ve efektif yapılabilmesi hedefiyle 2018’de Sürdürülebilirlik ve Paydaş İştiraki Komitesi’ni (SASECOM) kurdu. Komitenin misyonu TEB’in ekonomik, çevresel, toplumsal ve toplumsal bahislerdeki performansını geliştirmek, global standartları yakalamak ve banka içinde ilgili siyaset, sistem ve standartların uygulanmasını sağlamak olarak tanımlanıyor.

“Sürdürülebilirlik amaçlarımıza muvaffakiyetle ulaşmak için temel unsurlarımızı ‘İyi ve Örnek Banka’ anlayışıyla belirledik” diyen Leblebici, “Toplumu, yarar sağlayan ve olumlu tesir yaratan çalışmalarla daha düzgün bir geleceğe taşımayı hedefliyor, bunun için sürdürülebilirlik stratejimizle iktisat, etraf ve toplum olmak üzere üç temel alanda çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diyor. Leblebici, bu üç odak alandaki çalışmalarını ise şöyle anlatıyor:

380 milyon dolar sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi

“TEB olarak, sürdürülebilirlik temalı birinci sendikasyon kredimizi ABD, AB ve Orta Doğu ülkelerinden 22 bankanın iştirakiyle 380 milyon dolar olarak yeniledik. Gerçek kesimin dış ticaret finansmanına dayanak sağlayacağımız bu kredinin sürdürülebilirlik performansı kriterleri çerçevesinde yenilenmesinden gurur duyuyoruz. Bu birebir vakitte bankanın yurt dışı finansman piyasalarındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü de gösteriyor. Sendikasyon kredisi süreci üç sürdürülebilirlik performansı kriterine endeksli olarak gerçekleştirildi. Müşterilerin sürdürülebilir yaklaşımlar benimsemelerine takviye olmak maksatlı yenilenebilir güç ve güç verimliliği projelerine yönelik kredilerin artırılması, sürdürülebilirlik uygulamalarının iş süreçlerine entegrasyonu ve sürdürülebilir bedel yaratmaya yönelik çalışanlarımıza kurumsal sürdürülebilirlik eğitim programı sağlanması ve bankanın elektrik tedarikinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması üzere performans kriterlerine ulaşılması durumunda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde güzelleşme gerçekleşecek. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız 50 milyon dolarlık iş birliği muahedesi da bu manada değerli. Dış ticaretin devamlılığının amaçlandığı bu muahede ile sürdürülebilirlik odaklı firmalara Yeşil Dış Ticaret imkanı sağlayacağız.”

Kömür finansmanı sağlamıyoruz

“Yenilenebilir güç kullanımını ve güç verimliliğini artıran projelere finansal takviyeyle katkıda bulunan TEB; başta kömür olmak üzere tabiata ziyan veren kaynaklara yapılan yatırımların finansmanına onay vermiyor. Ayrıyeten, toplumsal hayat ve etraf üzerinde önemli tesirleri olabilecek birtakım hassas dallarla ilgili de siyasetler geliştiriyoruz. Tüketimimizi ve gerimizde bıraktığımız izi azaltırken, birebir vakitte geri dönüşüm ve atık miktarlarımızı da azaltmaya çalışıyoruz. TEB Ağacım projemizle müşterilerimizin internet şubesini kullanmak yerine şubeye gitmesi sonucunda ortaya çıkacak karbon salımını engelliyoruz. Çalışanlarımızın ulaşımında karbon salımını düşürmek maksadıyla elektrikli araç kullanımını teşvik ediyor, yakıt tüketimi düşük araçların kullanımını tercih ediyoruz. Öte yandan çalıştığımız birçok kesimin muhakkak çevresel ve toplumsal mevzulardan direkt etkilenmesinden ötürü yaptığı fonlamaların tesirini denetim etmek, oluşabilecek riskleri öngörmek ve bunlara karşı tedbirler almak için Çevresel ve Toplumsal Risk İdare Sistemi’ni (ESRM) kurduk.”

Toplumun her bölümü için yarar yaratan projeler

“TEB Bayan Bankacılığı ile finansal dayanaklarımızın yanı sıra iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları mahzurları aşmaları için bayan girişimcilere yol gösteriyor, yeni pazarlara ulaşmaları için gerekli bilgiye erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Örneğin, plastik atık sorununun üstesinden gelmek ve biyoplastik pazarındaki eksiklikleri gidermek için zeytin çekirdeklerinden biyo bazlı plastiklerin üretim sürecini tasarlayıp geliştirirken tıpkı vakitte biyo bazlı granüller üretimi yapan bir bayan girişimcimize takviye olduk. Dayanağımız hem bayan girişimcimizin projesini hayat geçirmesine hem de tabiata ve etrafa ziyan veren plastik atık sorununa karşı geliştirilen bir tahlile katkıda bulunduğumuz için bizim için çok manalı.

Teşebbüs Bankacılığı ile, inovatif fikirlerin hayata geçmesini sağlayan, iktisada ve topluma katma bedel katan girişimcileri vakit destekliyor; girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine dayanak oluyoruz. Minik Maker’lar İş Başında üzere projelerimizle, gençleri inovasyona ve girişimciliğe teşvik eden çalışmalar yaparken, bir yandan da geleceğin teşebbüsçüsü olarak gördüğümüz çocuklara ulaşmak istiyoruz. TEB’liler için inovasyon ve girişimciliği destekleyen bir çalışma ortamı yaratmak emeliyle ise TEB Kurum İçi Girişimcilik Programı’nı hayata geçirdik. Akıl Fikir Yarışı, Finansal Okuryazarlık Çalışmaları, Manisiz Bankacılık ve Toplumsal Girişimcilik üzere başlıklarda da topluma yarar yaratan projelere imza atmaya devam ediyoruz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir