Çarşamba, Ağustos 10Önemli Haberler

Yargıtay "fazla mesai ücreti" davasında son noktayı koydu

Yargıtay “fazla mesai ücreti” davasında son noktayı koydu – Nihayet An İktisat Havadisleri

Yargıtay "fazla mesai ücreti" davasında son noktayı koydu

İşçi-işvederen arasındaki fazla mesai ücreti davasında Yargıtaydan emsal karar geldi.

Bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan genç, fazla mesai ücretini alamadığı gerekçesiyle noter kanalıyla istifa etti. Tüm görüşmelerine rağmen alacağını alamayan işçi, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Davalı iş yerinde pompacı olarak çalıştığını, işe alınırken davacıya boş senet imzalatıldığını, fazla mesai alacaklarını talep etmesi üzerinde hakarete uğradığını öne sürdü. Çok mesai alacaklarının ödenmesi için ihtarname gönderdiğini vede müvedekkilinin iş akdini haklı nedenle sonlandırdığını beyanla kıdem tazminatı, yol ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram vede genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti taleplerinin davalıdan tahsilini talep etti. Mahkeme, davanın reddine karar vederdi. Davacı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı reddetti. Davacı bu kararı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Çembersi girdi.

Çip yarışına bir ülke daha dahil oluyor: Yatırım aldılar, 2023’te üretim başlayacak

Çip yarışına bir ülke daha dahil oluyor: Yatırım aldılar, 2023’te üretim başlayacak

Benzer nitelikteki kararda; işçilerin herhangi bir alacaklarının alamamasının haklı fesih sayılacağı vurgulandı. Kararda; “4857 sayılı İş Yasau 24/II-e maddesi uyarınca işvederen tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri vedeya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez vedeya ödenmezse işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. 4857 sayılı Yasa’un 24/II-e bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı vederir. Yukarıda açıklandığı üzere davacının fazla mesai ücreti alacağı bulunup bulunmadığı tespit edildikten sonra davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshedip etmediği konusunda değerlendirme yapılmalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.