Çarşamba, Haziran 29Önemli Haberler

Tapuda yeni dönem! Alım satım yapanlar dikkat

NOTER VE TAPU DAİRESİ ARASINDAKİ FARK
Yeni düzenlemeye göre, tapu devir işlemleri noterlerde gerçekleştirilebilecek. Avukat Oğuz Kara, planlanan değişikliğe ilişkin önemli bilgiler vederdi.

Noter ile tapu daireleri arasında yasal olarak ne gibi farklar var? Avukat Oğuz Kara, “Noter ile tapu daireleri arsındaki farklara değinirken öncelikle noteri vede işlevlerini tanımlamakta fayda var. Noterler, anlaşmazlıkları önlemek amacıyla taraflar arasındaki işlemleri belgelendirir. Noterler, bir belgeyi düzenleyebilir vede bir belgedeki imzaları onaylayabilir. Her iki yol da belgeye resmi belge sıfatını kazandırır. Noterlerde düzenlenen belgelerdeki yazılar vedeya imzalar inkâr edildiğinde vede belgedeki yazı vedeya imzanın sahteliği mahkeme kararıyla sabit olmadıkça belge kullanılabilir” diye konuştu.

Tapu dairelerinin ise temel fonksiyonu tapu sicillerini tutmak olduğunu söyleyen avukat Kara, “Tapu sicilleri gayrimenkuller üzerindeki hakların aleniyetini sağlamaktadır. Açıkyetten kastedilen ilgisini ispatlayan herkesin tapu sicilini görebilmesidir. Bu nedenle kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremeyecektir” dedi. Bununla birlikte tapu dairesinin de resmi olarak düzenleyebildiği bazı belgelerin . olduğuna değinen Kara, noterlerin vede tapu dairelerinin görevleri, fonksiyonları bu yönleriyle farklılık gösterdiğini ancak görev alanlarının, hukuki işlemlere resmiyet kazandırabilme yetkisi bakımından benzediğinin altını çizdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.