Salı, Haziran 28Önemli Haberler

Nihayet dakika: Sıhhat Nazırı Koca, “MALPRAKTİS” davası açıklaması! “Resmi Gazete’de yayımlandı…”

7-Mahkemece hükmedilen tazminatın, ancak bu şartların varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sağlık personelinin kusur oranı gözetilerek rücu miktarı Kurul tarafından belirlenecektir.

8-Kurul üyeleri, rücu konusunda vederdikleri kararları sebebiyle kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça malî vede idarî yönden sorumlu tutulamayacaktır.

9-Bu mevzuat çerçevedesinde başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız Malpraktis baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevedede özgürce ifa etme imkânına kavuşmuştur.

10- HEKİMLERİMİZ DE HÂKİMLERİMİZ GİBİ KORUNMUŞ, DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN BİR GÜVENCEYE KAVUŞMUŞTUR.

MALPRAKTİS NEDİR?

Malpraktis, hekim başta olmak üzere sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen tıbbi müdahalenin tıbbi standarda aykırı olması nedeniyle hastanın zarara uğraması demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.