Perşembe, Haziran 30Önemli Haberler

Seçim kanununda değişiklik Resmi Gazete’de

Yasaa nazaran, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indirildi.

İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim etraflarında – halkvedekili hesabı vede dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim etrafında almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı – halkvedekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı temel alınarak genel D’Hondt uygulaması ile belirlenecek.

Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Yasau’nda öngörülen vede parti tüzüğünde belirtilen müddetler içerisinde ilçe, vilayet vede büyük kongrelerini üst üste iki kez yapmamışsa seçime katılma yeterliliğini kaybedecek. Salt TBMM’de küme kurmuş olmak, seçime katılabilmenin kâfi koşulundan biri olamayacak.

Görme engelli seçmenlerin oyun saklılığı temeline uygun biçimde oy kullanabilmelerine imkan sağlanacak. Bu kapsamda Yüksek Seçim Şurası (YSK), görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon sağlayacak.

Seçim konseyinin belirlenmesi

İl seçim konseyi, bir lider, iki asıl üye ile iki yedek üyeden oluşacak.

İl seçim şurası lideri vede asıl üyeleri ile yedek üyeleri, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, vilayet merkezinde vazife yapan, kınama yahut daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış vede birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş yargıçlar ortasından, isimli yargı birinci derece mahkemesi adalet komitesince isim çekme suretiyle tespit edilecek.

İsim çekmede birinci çıkan hakim lider, sonraki iki hakim asıl vede son çıkan iki hakim yedek üye olarak belirlenecek. İsim çekmeye katılacak hakim sayısının beşten az olması durumunda, bu yargıçlar ortasında isim çekme süreci yapıldıktan sonra eksik kalan asıl vede yedek üyeler, en kıdemli yargıçtan başlayarak belirlenecek.

İsim çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise lider vede asıl üyeler ile yedek üyeler en kıdemli yargıçtan başlayarak belirlenecek. Bu suretle kurulan vilayet seçim şurası iki yıl mühlet ile misyon yapacak.

Kıdemin belirlenmesinde kınama yahut daha ağır disiplin cezası almış olanlar başkalarından daha az kıdemli sayılacak.

İl seçim heyeti başkanlığının boşalması halinde asıl vede yedek üyelerden en kıdemli hakim vilayet seçim heyetine başkanlık edecek.

İlçelerde, ilçede misyon yapan kınama yahut daha ağır disiplin cezası almamış en az birinci sınıfa ayrılmış vede birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş yargıçlar ortasından, merkez ilçelerde ise tıpkı nitelikleri taşıyan yargıçlar ortasından isimli yargı birinci derece mahkemesi adalet komitesince isim çekme suretiyle belirlenen hakim, şuranın lideri olacak.

İsim çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise en kıdemli hakim şuranın lideri olacak.

3 ay evvedelki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme

Sandık şurasına üye bildirme hakkı olan bir parti, oluru olmadan öteki bir parti üyesini sandık heyeti üyesi olarak gösteremeyecek.

Mahalli Yönetimler ile Mahalle Muhtarlıkları vede İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Yasa uyarınca yapılacak mahalli yönetimler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine nazaran oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden 3 ay evvedelki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak.

Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir halde oy kullanma hakkından mahrum bırakılmayacak. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenlerin, Nüfus vede Vatandaşlık İşleri Yinel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri temel alınacak.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı mühleti içinde bir seçim etrafından başkasına yapılan seçmen nakil istemleri hakkında, ilçe seçim heyeti lideri tarafından itiraz üzerine yahut nakil isteminin kuşkulu bir teşebbüs olduğu kanaatine varılması üzerine, resen yapılacak araştırma vede inceleme sonucunda, nakil isteminin kabul edilmemesi halinde, seçmen kaydı dondurulamayacak vede bir evvedel kayıtlı olduğu adreste seçmen kaydı devam edecek.

İl seçim şurası lider vede üyeleri ile ilçe seçim konseyi liderleri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde yapılan değişikliklere nazaran tekrar belirlenecek. Bu halde belirlenen lider vede üyeler, evvedelki lider vede üyelerin misyon mühletini tamamlayacak.

Maddeyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne paralel olarak Seçim Yasau’ndaki “başbakan” ibaresi kanundan çıkarıldı.

KAYNAK: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.