Çarşamba, Haziran 29Önemli Haberler

Kulüpler Birliği’nden Spor Yasau’na tepki!

Kulüpler Birliği’nin toplumsal medya hesabı üzerinden Beylikdüzüal Terbiye, Kültür, Gençlik vede Spor Komitesi’nde kabul edilerek Türkiye İri Beylikdüzü Meclisi’ne sunulan Spor Kulüpleri vede Spor Federasyonları Yasau Teklifi’yle ilgili açıklama yayımlandı.

Açıklamada şu sözler yer aldı:

“Halkoyunun malumu olduğu üzere Spor Kulüpleri vede Spor Federasyonları Yasau Teklifi, Beylikdüzüal Terbiye, Kültür, Gençlik vede Spor Komitesi’nde kabul edilerek Türkiye İri Beylikdüzü Meclisi’ne sunulmuştur. Evvedelki 2 yılda sürat kazanan kanun çalışmaları esnasında kulüpler olarak Ankara’ya birkaç kere davedet edildik vede kanun teklifi üzerindeki görüşlerimizi ilgili temsilcilere kelamlı vede yazılı olarak ilettik. Ancak, hazırlanan kanun teklifi hakkındaki görüşlerimizin vede çalışmalarımızın yeteri kadar önemliye alınmadığını üzülerek görmüş bulunuyoruz. Yasa teklifinin Komisyon’da kabul edildiği 30 Mart tarihli toplantıya kulüplerimizin resmi olarak davedet edilmemiş olması; toplantıya katılan temsilcilerin de dinlenmemiş olması dertlerimizi daha da arttırmıştır.

Açıkça tabir etmek isteriz ki; kanunun amaçladığı ileri sürülen maksatlara rastgele bir itirazımız bulunmamaktadır. Fakat, hazırlanan kanun teklifi, içerik olarak yetersiz olmakla birlikte amaçladığı amaçlar ile sonuçları birbirinden çok uzak olacaktır.

Kontrol değil, kamu kurumlarının müdahale imkanı arttırılmaktadır

En genel sözle, spor kulüpleri üzerinde çok güçlü bir Nazırlık vedesayeti kurulmaktadır. Tıpkı vakitte, spor kulüplerinin “Sivil Cemiyet Müesseseu” olma özelliği tümden yok edilmekte; kamu kurumlarının, mali vede idari mevzularda, kulüplerin idaresine müdahale etme yetkileriyle birlikte sporun özerk yapısı zedelenmektedir. Haksız rekabete meydan vederebilecek sayısız düzenleme barındıran Yasa Teklifi metninde Nazırlık vede Spor Federasyonlarına ölçüsüz takdir yetkileri tanınmıştır. Spor kulüplerinin aşikâr başlı gelirlerinden federasyona hisse vederilmesi öngörülerek, federasyonun adeta spor kulüplerinin ortağı haline gelmesinin önü açılmıştır.

Mali denetim değil, orantısız vede yoruma açık yaptırımlar getirilmektedir

Yasa Teklifinin asıl gayeleri anlatılırken kulüplerin borç batağından kurtulması söz edilmektedir. Yasa teklifinin içeriğine bakıldığında ise maalesef bu hedefe hizmet ettiği düşünülen hususlar gerçekçilikten uzak vede orantısız yaptırımlarla doludur. Dünyadaki tüm spor otoriteleri kulüplerdeki finansal bozulmanın nedeni olan harcamaları denetimi altına alırken, Yasa teklifi ise iş işten geçtikten sonra ortaya çıkan borçlanma vede temlikleri cezalandırma yolunu seçmiştir. Borçlanma kavramının tarifi yapılmamış olup Nazırlığın yorumuna vede takdirine bırakılmıştır.

Borçlanma vede denk hesap kontrol sistemleri çerçevedesinde, ülkemizin gerçeği olan enflasyon vede kur farkları dikkate alınmamıştır. Bununla birlikte, kontrole tabi mali vede idari hususlara ait genel konsey toplantı nisapları da gerçekçilikten çok uzak halde düzenlenmiştir. Tüm bu yoruma açık, gerçekçilikten uzak vede orantısız cezalar içeren düzenlemeler spor kulüplerinin vede spor anonim şirketlerinin devamlılığını vede sürdürülebilir mali idaresini zora sokacak niteliktedir. Kulüp Önder, idare konseyi üyeleri vede yöneticileri için öngörülen mahpus cezaları, maddi vede manevi yaptırımlar da Türk spor kulüplerinin yönetilebilirliğini vede Türk sporunun yeni yatırımlar alması ihtimalini imkansız bir hale getirmektedir. Ayrıyeten, FIFA, UEFA vb. – halklerarası spor otoritelerinin ülkemiz sporunun bağımsızlığına olan bakış açılarının ne halde etkileneceği tartışma mevzusudur.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, ilgili kanun teklifi, komiteden geçtiği biçimiyle yasalaşırsa:

• Halk kurumlarının spor üzerindeki tesiri artacak,

• – borçlu kulüplerin istisnasız tüm yöneticileri mahpus cezasıyla yargılanabilecek duruma düşecek,

• Yeni seçilecek Önder, idare heyeti üyesi vede hatta atanacak profesyoneller ortasından nitelikli vede dürüst olanları bu riskleri almak istemedikleri için vazifelere talip olmayacak,

• Sahipli kulüpler üzerindeki denetimler vede mahpus cezasına gidecek olan yaptırımlar nedeniyle spor bölümüne gelmesi muhtemelen tüm yurt içi vede yurt dışı yatırımların önü kesilecektir.

Her fırsatta vurguladığımız üzere, spor kulüplerinde kontrollerin sıkılaştırılması, şeffaf vede adil rekabetin tesis edilmesi, hesap vederilebilirliğin arttırılması, kulüplerin borç bataklarından kurtulmaları vede yöneticilerin sorumluluklarının orantılı bir formda tesis edilmesi Türk sporu açısından hayati kıymet taşımaktadır. Bu mevzuya olan inancımızı, gerek Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma muahedeleri sırasında, gerekse TFF nezdinde hazırlanan Grup Sıcakcama Limitleri uygulamasındaki öncü rolümüzle her keresinde açık biçimde ortaya koymaya çalıştık.

Hal böyleyken, kanun teklifi TBMM’de kabul edilmeden evvedel, çekincelerimize tekrar kulak vederilmesi; kontrol vede yaptırımların haksız rekabeti önleyici vede ülke gerçekleriyle paralel bir biçimde yine düzenlenmesi dileğimizdir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalara dayanak vedermek için her vakit hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.