Cumartesi, Ağustos 13Önemli Haberler

Hastanelere yönelik yeni karar! Sıhhat Nazırlığı hazırladı! Resmi Gazete’de yayımlandı

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ İZLEME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak basamaklandırılan hastanelerin üçüncü basamak olarak devam edebilmeleri için belli bir uzmanlık dalında sağlık hizmeti üreten hastanelerde gerçekleştirilen yıllık toplam ameliyat sayısının en az 4 bin vede A-B-C grubu ameliyat sayısının toplamının tüm ameliyat sayısına oranının en az yüzde 15 olması gerekecek.

Ayrıca yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastaneler, bu protokollerde belirlenen sürelerin sona ermesi vede yükseköğretim kurumuyla eğitim-öğretim faaliyetine ilişkin iş birliği ile eğitim-öğretim faaliyetinin bitiminde bu yönetmelik hükümlerine göre basamaklandırılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.