Pazar, Kasım 28Önemli Haberler

Çok çarpıcı rapor: Dünyada bir milyar yetim ve öksüz çocuk var

Yetim Vakfı tarafından hazırlanan Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Ülkelerin çocuklar açısından durumlarının incelendiği raporda, memleketler arası örgütler başta olmak üzere dünya kamuoyu, eğitim, akademik gelişim ve yetimhanelerden oluşan 4 başka başlıkta davet yapıldı.

“Arzu ettiğimiz noktadan uzaktayız”
54 unsurdan oluşan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, çocuk hakları ve korunma haklarının yanında her türlü ihmal ve istismara karşı dokunulmazlığın kanunlarla sağlanmasını kapsadığını hatırlatan Yetim Vakfı Lideri Murat Yılmaz, “Ancak ne var ki çocukların birçok bu doğal haklarından ve onlar ismine temenni ettiğimiz hoş hayattan nasiplenemiyorlar” dedi. Bugün dünya üzerindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmelere bakıldığında dünyanın insanlık için dilek edilen düzgünlük ikliminin bir oldukça uzağında olduğunu belirten Yılmaz, “Ortadoğu, Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Uzakdoğu ve Latin Amerika’da savaşlar, insan eliyle gerçekleşen felaketler, yoksulluk ve hastalıklar çocukları hayatlarının baharında en ağır şartlarla yüz yüze bırakıyor” diye konuştu.

Afrika’da açlık, Avrupa’da ailesizlik
Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya üzere coğrafyalarda ise aile kurumunun neredeyse kaybolması ile birlikte her iki çocuktan birinin baba ya da anne figürü olmaksızın toplumsal yetimler olarak büyümek zorunda olduğunun altını çizen Yılmaz, bugün karşı karşıya olduğumuz tablonun daha tesirli, planlı ve programlı bir faaliyet takvimi hazırlama mecburiyetini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle dünya çocuklarının durumuna mercek tutmak ve insanlığın eriştiği seviyeyi paylaşmak istediklerini aktaran Yılmaz, “Biliyoruz ki bir toplumun gelişmişliği o topluma ilişkin çocukların hayatı kuşatan her alandaki durumlarıyla ölçülebilir” dedi.

“1 milyar yetim çocuk var”
Murat Yılmaz’ın açıkladığı Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu 2021’e nazaran çocuklar açısından durum pek iç acıcı değil, hatta korkutucu boyutlarda. Dünya üzerinde her dört çocuktan biri savaş, çatışma ve felaketlerden etkilenen ülkelerden birinde yaşarken, ortalama bir milyar yetim, öksüz, terk edilmiş yahut toplumsal yetimle birebir gök kubbenin altında yaşıyoruz. Bu neredeyse 2,5 milyara varan dünya çocuk nüfusunun yüzde 40’ına tekabül ediyor. Çocuklar dünya üzerindeki cürüm örgütlerinin de amacı halinde. Her sene 2,5 milyon çocuğun kaçırılarak satılıyor olması sıkıntının ciddiyetini ortaya koyuyor.

“Mültecilerin 40 milyonu çocuk”
Dünya üzerinde oyun ve eğitim çağlarında cephelere sürülen 300 bin faal çocuk asker bulunuyor. 80 milyonu aşkın mülteci nüfusunun yarıdan fazlasını çocuklar oluşturuyor, bu da en az 40 milyon mülteci çocuk demek. Ayrıyeten başta Doğu Türkistan, Suriye, Filistin, Arakan, Yemen, Afganistan, Keşmir, Somali menşeli milyonlarca çocuk, mülteci ya da çocuk kamplarında yaşıyor. Her gün açlık ve yoksulluğa bağlı nedenlerle 22 bin çocuk hayatını kaybederken, 385 milyon çocuk ağır yoksulluk kaideleri altında hayatına devam ediyor.

“Daha fazla geç kalmadan”
Yetim Vakfı Akademi Topluluğu tarafından, dünyanın bölge bölge ele alınarak uzun süren araştırmalarla ortaya çıkarılan raporda, 173 ülkenin çocuklarının durumunun detaylı olarak anlatılıyor. 4 başka başlık halinde milletlerarası örgütler, devletler ve dünya kamuoyuna davette bulunulan raporda, sıkıntıların önüne geçmek için teklifler sıralanıyor. Teklifler memleketler arası seviyede yapılacak çalışmalar, eğitim merkezli teklifler, akademik çalışma teklifler ve yetim/yetimhane çalışmalarıyla ilgili teklifler olmak üzere 4 farklı başlıkta toplanıyor. Öne çıkan tekliflerden kimileri şöyle:

“İnsani yardım bütçesi artırılsın”
*Savaş, açlık, mültecilik üzere konularda BM, AB, IIT, ASEAN ve gibisi milletlerarası çatı kuruluşlar çocuk merkezli planlamalar yapmalıdır.

*BM çocuk fonu UNICEF; kalıcı ve sürdürülebilir planlamalarla istismara uğrayan çocuklar, çocuk personelliği, eğitimden yoksun çocuklar, mülteci çocuklar, sokak çocukları, yetim ve öksüz çocuklar ile ilgili çok daha faal olmalı; BM 30 milyar dolarlık insani yardım bütçesinden çocuklarla ilgili daha fazla hisse ayırmalıdır.

*Çocukları ve tüm sivilleri sıkıntı durumda bırakan savaş ve çatışmaların, insan ihmali ile gerçekleşen global ısınma, yangın ve heyelanların azalması çocuklar için de daha yaşanabilir bir dünya oluşturacağından bu istikamette adımlar atılmalıdır. Global manada silahsızlanma ve etraf muhafaza programlarının tesirli bir halde yönetilmesi hayatidir.

*Öncelikli kriz bölgelerinin belirlenmesi ve bu bölgelere yönelik çocuk merkezli projeler geliştirilmesi gereklidir.

Kamplar için özel plan
*Filistin, Arakan, Keşmir ve Doğu Türkistan üzere coğrafyalarda yaşayan çocuklarla ilgili özel gündemler oluşturmalı, kamplara sıkıştırılmış, travma yaşayan çocuklar için özel kurtarma planları oluşturulmalıdır.

*Doğu Türkistan toplama ve çocuk kamplarının kapatılması, Filistin ve Gazze’de devam eden ambargo ve ablukanın sona erdirilmesi, Keşmir’de sıkıştırılmış halkın özgür hale getirilmesi, Myanmar atakları nedeniyle Arakan’daki halkın Bangladeş’e göç etmeleri ve buradaki kamplarda her türlü mahrumiyetle yaşamaya çalışmaları dünyanın adım atması gereken coğrafyalardır. Bu alanlarda BM, AB, IIT üzere kurumlar inisiyatif almalı acil hareket planları oluşturmalıdır.

*Savaş kurbanı olan yetimlerle ilgili başta ruhsal takviye ve sağlıklı barınma ortamlarının temini olmak üzere projeler geliştirilmelidir.

BM’de çalışma kurulu
*BM ve İİT bünyesinde dünya çocuk nüfusunun yüzde 40’ını oluşturan yetim, öksüz, korunmaya muhtaç çocuklar ve toplumsal yetimlerle ilgili çalışma kurulu oluşturulmalıdır.

*Azınlık bölgelerinde yaşayan çocuklarla ilgili kültürel dayanak projeleri oluşturulmalı, asimile olmalarının önüne geçilmelidir.

*İnsan tacirlerinin, organ ve fuhuş mafyalarının ve öteki yasa dışı yapılanmaların veyahut yasa dışı çalışmalarda bulunan yasal yapılanmaların, hangi bölgelerde ağırlaştıkları ve metotları üzerinde çalışmalar yapılarak aksiyon planları oluşturulmalıdır. Çünkü dünya üzerindeki 400 milyon yetim, öksüz ve korunmaya muhtaç çocuğun yarısı sokaklarda yaşamaktadır.

Tüm dünyada hami aile
*Çocukların aile ortamında büyüyebilmeleri için bilhassa devlet bakımında olan ya da refakatsiz çocuklara yönelik olarak esirgeyici aile sisteminin tüm dünyada yaygınlaştırılması için gerçek adımların atılması gerekmektedir.

*Bağışçı kurumlar sponsorluğunda çocukların meselelerinin tahliline yönelik özel fonlar oluşturulmalıdır.

*İİT bünyesinde İslam ülkeleri Ortak Toplumsal Hizmetler Müdürlüğü kurulmalıdır. Devletlerin teminatındaki kurum tüm İslam ülkelerine hizmet vermelidir.

*Dünya üzerinde her dört çocuktan birinin savaş, çatışma ve felaketlerden etkilenen ülkelerden birinde yaşıyor oldukları gerçeğinden hareketle travmatize olmuş çocukların psiko toplumsal takviyeye erişimleri için adımlar atılmalıdır.

Çocuklardan “Haklarımız” standı
Dünya Çocuk Hakları İnsani Durum Raporu 2021’in yanı sıra, çocuk hakları üzerine bir fotoğraf standı de açıldı. 10 ülkeden 50 çocuğun yaptığı fotoğraflar, akademi dünyası, sivil toplum gönüllüleri ve ilgililerin beğenisine sunuldu. Lider Murat Yılmaz, konuklarla birlikte sergiyi gezerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

5-13 yaş ortasındaki çocuklar tarafından çizilen fotoğraflarda bilhassa çocuk hakları üzerine bildiriler veriliyor. Stantta, haklar üzerine mevzu bazlı ve detaylı çizimler de yer alıyor. Fotoğraflar ve öykülerinden oluşan stanttaki eserler, birebir vakitte Çocuklar İçin Yola Çık isimli katalogda toplandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir