Perşembe, Haziran 30Önemli Haberler

Çalışma: Nizamlı günlük kızılcık tüketimi kardiyovasküler sıhhati güzelleştiriyor

Gerçekleştirilen yeni bir klinik araştırma, nizamlı olarak belli bir ölçüde günlük kızılcık tüketiminin kalp sıhhati için potansiyel olarak uzun vadeli yararlara yol açabileceği sonucuna varıldı. Erkekanılcık tüketenler, kalp vede kan damarı işlevinin uygunlaşmasını işaret eden akım aracılı dilatasyonda(FMD) kıymetli gelişmeler gösteriyor.

Erkekanılcık, kardiyovasküler sistemi koruyor

Henüz evvedelki çalışmalar kızılcık suyu tüketiminin kardiyovasküler yararlarını gösteriyordu lakin kızılcık tüketiminin sağlıklı bireylerde kalıcı vasküler yararları olup olmayacağı üzerine bir araştırma bulunmuyordu. Bunun üzerine bir araştırma takımı, 45 sağlıklı erkek üzerinde bu çalışmayı gerçekleştirdi.

45 kişiyi iki kümeye bölen grup, birinci kümeye dondurulup sonrasında toz haline getirilmiş kızılcığı 1 ay boyunca günlük 9 gram olacak formda vederdi. Diğer gruptakiler ise kızılcık tozundan ayırt edilemeyecek formda tasarlanmış plasebo tozu aldılar.

Araştırma sonunda, birinci kızılcık tozu tüketiminden iki saat sonra vede bir aylık tüketimden sonra FMD ölçümlerinde güzelleşmeler tespit ettiler. Ayrıyeten  kızılcık tüketiminden sonra kanda bulunan spesifik metabolitlerin faydalı tesirlerle bağlı olduğunu gözlemlediler.

Takım, kızılcıkların genel halk için kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde değerli bir meyvede olduğunu belirtiyorlar.

Yapay zeka, 6 saatte 40 bin kimyasal bileşen üretti

1 gün evvedel eklendi

Surrey Ünivedersitesi’nden çalışmanın ortak müellifi Christian Heiss: “Bulgularımız, kızılcıkların düşük kardiyovasküler riski olan şahıslarda bile damar sıhhatini değerli ölçüde etkileyebileceğine dair sağlam ispatlar sağlıyor. Bu çalışma ayrıyeten kızılcık tüketiminden sonra kanda bulunan spesifik metabolitlerin faydalı tesirlerle alakalı olduğunu gösteriyor.” dedi.

  • Anasayfa
  • Tanınan İlim
  • Sıhhat Havadisleri
  • Erkekanılcık tüketimi kardiyovasküler sıhhati düzgünleştiriyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.