Pazartesi, Aralık 6Önemli Haberler

AFAD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, müracaat kaideleri neler?

AFAD kontratlı işçi ve kontratlı arama kurtarma teknisyeni olmak üzere 1749 işçi alımı başvurusu başlattı. AFAD işçi alımı başvurusu 18 Kasım ile 27 Kasım tarihleri ortasında isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere kontratlı işçi ve kontratlı arama kurtarma teknisyeni alacak. AFAD 1101 kontratlı arama ve kurtarma teknisyeni ve 648 kontratlı işçi olmak üzere toplam 1749 işçi alımı gerçekleştirecek.

AFAD KONTRATLI ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ MÜRACAAT EKRANI

AFAD KONTRATLI İŞÇİ ALIM MÜRACAAT EKRANI

AFAD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE VAKİT?

Adaylar müracaatlarını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri ortasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞANI MÜRACAAT GENEL KURALLARI NELER?

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A bendinde belirtilen;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, kurallarını taşımak.

2.2. İmtihana müracaat tarihinin son günü prestijiyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.

2.3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2.4. Ortaöğretim seviyesinde başvuran adaylar için; mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo-3’de belirtilen alanları ve kısımları ile bunlara denkliği kabul edilen kısımlarından mezun olmak.

2.5. Ön lisans seviyesinde başvuran adaylar için mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans seviyesinde öğretim veren kurumların “Acil Durum ve Afet İdaresi yahut Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.

2.6. Tablo-3 ve Unsur 2.5.’de belirtilen mezuniyet alanları dışında yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2.7. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (B) Kümesinden; ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan tipinden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her vilayet için başka ayrı belirtilen sayı ve tahsil durumuna nazaran ilan edilen konum sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her vilayet için belirlenen sayıda ve tahsil durumuna nazaran en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da imtihana girmeye hak kazanacaktır.

2.8. Adaylar yalnızca bir vilayet için müracaatta bulunabilecek olup, tercih ettiği vilayet için yapılacak imtihana katılacağından, birden fazla vilayet yahut nitelik (öğrenim) için yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2.9. En az B sınıfı şoför dokümanına sahip olmak.

2.10. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre, bayanlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.

2.11. Fizikî, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

KONTRATLI İŞÇİ BAŞVURUSU GENEL KOŞULLARI NELER?

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A) bendinde belirtilen;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, kaidelerini taşımak.

2.1.2. Müracaat tarihinin son günü prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

2.1.3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2.1.4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü unsur kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2.1.5. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (B) Kümesinden; lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan çeşidinden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her vilayet için başka ayrı belirtilen sayı ve tahsil durumuna nazaran ilan edilen konum sayısının 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her vilayet için belirlenen sayıda ve tahsil durumuna nazaran ilan edilen konuma ilişkin en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da imtihana girmeye hak kazanacaktır.

2.1.6. Adaylar yalnızca bir vilayet ve tahsil durumuna nazaran bir durum için müracaatta bulunabilecek olup, tercih ettiği vilayet için yapılacak imtihana katılacağından, birden fazla vilayet yahut nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2.1.8. Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B kontratlı işçi pozisyonlarında” tam vakitli olarak vazife yapmakta iken mukavelesi feshedilen adayların son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme müddetini tamamlamış olmak gerekmektedir. (Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’ın Ek-1 inci unsurunun dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine nazaran mukavelesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

Günün Trend Görüntüsü

Daha fazla göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir